Bestellung

 

Art.-Nr. 11010,
AKUMAT - Leinen

35 x 19 cm mit 1.080 Nadeln

21,90 EUR

 

Art.-Nr. 11020,
AKUMAT - Folie

35 x 19 cm mit 1.080 Nadeln

24,90 EUR

 

Art.-Nr. 11030,
AKUMAT - Textil mit Schaumstoffpolster

35 x 19 cm mit 1.080 Nadeln

25,50 EUR

 

Art.-Nr. 11040,
AKUMAT - Textil mit Luftpolster

35 x 19 cm mit 1.080 Nadeln

27,90 EUR

 

Art.-Nr. 11050,
AKUMAT - Folie mit Luftpolster

35 x 19 cm mit 1.080 Nadeln

29,50 EUR

 

Art.-Nr. 12010,
AKUMAT - Leinen

68 x 38 cm mit 2.160 Nadeln

37,90 EUR

 

Art.-Nr. 12020 ,
AKUMAT - Folie

68 x 38 cm mit 2.160 Nadeln

42,90 EUR

 

Art.-Nr. 12030 ,
AKUMAT - Textil mit Schaumstoffpolster

68 x 38 cm mit 2.160 Nadeln

43,90 EUR

 

Art-Nr. 12040 ,
AKUMAT - Textil mit Luftpolster

68 x 38 cm mit 2.160 Nadeln

48,90 EUR

 

Art.-Nr. 12050,
AKUMAT - Folie mit Luftpolster

68 x 38 cm mit 2.160 Nadeln

51,50 EUR

 

Art.-Nr. 13020,
Knie - AKUMAT
80 x 22 cm mit 874 Nadeln

21,90 EUR

 

Art.-Nr. 13030,
AKUMAT Bandage
80 x 22 cm mit 874 Nadeln

21,90 EUR